Home Espresso machines Gaggia, Saeco, Gamea Revo

 

Saeco Lirika One Touch Italian Bean to Cappuccino 120V

Saeco Lirika One Touch Bean to Cappuccino 120V

Saeco Lirika One Touch Bean to Cappuccino 120V, Made in Italy.

  • Price: $1,150.00

Saeco Lirika Plus Italian Bean to cup Espresso machine

Saeco Lirika Plus Italian Bean to cup Espresso machine

Saeco Lirika Plus is fully automatic Bean to cup Italian espresso machine.

  • Price: $950.00

 Espresso machines Gaggia, Jura, Silvia, Saeco,